Mgr. Markéta Závěrková

Psychoterapeutka, lektorka, supervizorka, absolventka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích (r. 1998), výcviku Umění pomáhat a Umění terapie, v ISZ-MC Praha (750hodin, r. 2005) se zaměřením na systemickou a narativní terapii.

Aktivně vykonává psychoterapii (od r. 2005), na psychoterapeutickém pracovišti Psychoterapie - Psychoklinika Děčín, které vede (od roku 2010) poskytuje individuální, rodinnou i párovou terapii.

Předchozí pracovní zkušenosti získala na pracovišti VÚDM Děčín, výchovný ústav, kde si vyzkoušela pozici sociálního pracovníka, etopeda, vedoucího psychologicko-etopedického úseku, vychovatele ve Středisku výchovné péče a terapeuta (1998-2000, 2003-2005). V Mateřském centru Rákosníček se věnovala individuálnímu a rodinnému poradenství, vzdělávání v rámci projektů MPSV Zdravé rodičovství (2008-2017). Terapeutické zkušenosti a praxi nabývala v Ambulanci psychoterapie, pod vedením Jany Merhautové (2009-2010).

Je ve vedení Narratio institu od roku 2020 (dříve ISZ-MC Praha), kde lektoruje psychoterapeutické výcviky a další kurzy kratšího formátu, zajišťuje jeho provoz.

Vedla tým terapeutů v sekci Klinika Praha-Děčín (od r. 2010 do 2017), kde se zaměřovala na přímou práci s klienty, sdílení praxí, pravidelnou intervizi a intervzdělávání, včetně uplatnění a ověření metodologie systemické a narativní terapie v praxi. V současnosti pokračuje tento formát jako tréninkové detašované pracoviště pro účastníky výcviku a absolventy.

Od r. 2015 vzdělávala s kolegou J. Hesounem pracovníky ve zdravotnictví a sociální oblasti, psychology, pedagogy. V současnosti jsou i tyto aktivity pod hlavičkou Narratio institutu.

Věnuje se také supervizní činnosti pro některé sociální organizace a individuální a skupinové supervizi pro účastníky psychoterapeutického výcviku i psychoterapeutů v terapeutické praxi. Pravidelně a kontinuálně se vzdělává a absolvuje supervize.

Velkým tématem je ADHD, napsala tři knihy + články

  • Cesta životem s ADHD,nakl. Pasparta Publishing, s.r.o.,  Praha 2023
  • "O ADHD v dospívání a dospělosti", článek, Školní poradenství v praxi, 2/201
  • O ADHD v dospívání a dospělosti, Pasparta Publishing s.r.o., Praha 2018
  • Jak se žije s ADHD, Pasparta Publishing, s.r.o., Praha 2016

Stále si rozšiřuje vzdělání v oblasti narativní terapie pod vedením Chana Rachel Frumin, napsali společně knihu Preferovaný příběh, Pasparta publishing s.r.o., Praha 2021

Věnuje se narativnímu způsobu práce s traumatem.

Je členem ČAP (České asociace pro psychoterapii) od r. 2013

je členem SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů) od r. 2021

Je členem EAP (European Association for Psychotherapy) jako certifikovaný evropský terapeut ECP, od r. 2023