Supervize

Nabídka supervize

Komplexní nabídka pomoci a podpory profesionálům, kteří chtějí společně reflektovat svoji aktuální situaci i cesty, které je do ní dovedly. Chtějí najít svou sebedefinici a sebeorganizaci a s těmito jistotami hledat nové úhly pohledu, nové cesty a řešení dříve problémových nebo konfliktních situací. Chtějí při supervizi najít cestu ze „slepých uliček“ a vystoupit ze začarovaných kruhů problémových interakcí, protože samotným se jim to nedaří.

Supervizor je v tomto případě jakýsi průvodce, který “šije“ svoje působení organizaci na míru s ohledem na její situaci a aktuální možnosti. Orientuje se na kontext a reflektuje společnou práci.

Cílem je v atmosféře partnerství a sociální citlivosti podněcovat zvědavost a otevřenost, inspirovat při spolupráci, posilovat silné stránky, hledat nevyužité zdroje apod.

Formy spolupráce

Supervize týmu – supervizor pracuje s týmem na jeho týmové komunikaci, organizaci a jiných společně definovaných tématech

Supervize případová – s týmem či jedincem se zamýšlí nad konkrétním případem z praxe (zvládání pacientů, práce se seniory, práce s nevyléčitelně nemocnými, práce s chronicky nemocnými pacienty atd.)

Náplň supervize:

 • společné reflektování motivů, které nás svedly dohromady
 • podívat se na lidi jako na tým (kdo tvoří tým), skupinový portrét
 • historizace týmu, dekonstrukce (situace a osobnosti v minulosti a dnes, zda žije tým z minulých dobrých věcí)
 • reflektování dosavadních řešení konfliktních a zátěžových situací (je tato strategie efektivní, co vidím já a co vidí ti druzí)
 • hledání silných stránek, posilování zdrojů, možnosti alternativních řešení
 • komunikace

Kontrakt:

 • úvodní schůzka: domluvení parametrů spolupráce
 • frekvence setkávání
 • délka 1 setkání případné rozdělení týmu, např. SZP, lékaři apod.
 • stanovení užitečných cílů
 • minimální cíle na konci supervize
 • ochutnávka práce, 0. setkání
 • cena

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti