Hyperaktivní dítě

Nabízím skupinové setkávání rodin, rodičů a dětí s hyperaktivními projevy. Budeme pracovat s poruchami a potížemi, které tyto děti a jejich rodiče provázejí (např. vzdor, nepozornost, úzkost, tiky, poruchy nálad a chování).

Nabídka této aktivity vychází přímo ze zájmu a potřeb rodičů, z doporučení lékařů či pedagogů.

Formy:

8 setkání/ 1x týdně /1,5 hod./věk dítěte

Vše hravou formou, ve spolupráci s terapeutem – pomocníky medvídek Pú či dřevěný panáček Pinocchio. Společná práce, zážitky, pohádky, imaginace, sdílení svých zkušeností a zážitků, snižování napětí a ohrožení, posilování zvládání, ochoty spolupracovat.

Co budeme společně vylepšovat?

 • vzájemné porozumění, pochopení, toleranci
 • komunikaci, interakci – s rodiči, autoritou, vrstevníky
 • socializaci – vývojovou, do zařízení
 • přijímání režimu, pracovní návyky
 • posilování vzájemných vztahů
 • zvládání nežádoucího chování
 • snižování napětí a vykročení ze začarovaného kruhu problémových interakcí

Jak budeme trávit společná setkání?

 • relaxace, uklidnění, dýchání
 • sdílení svých zkušeností a zážitků s ostatními
 • nové společné zážitky, spolupráce dětí a rodičů
 • nové podněty, užitečné aktivity (pohybové, výtvarné, hudební)

Tato služba není hrazena ze zdravotní pojištění.

Kontaktujte nás o bližší informace.

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti