Bojácné, úzkostné dítě

Nabízím skupinovou spolupráci pro rodiny, rodiče a bojácné, úzkostné děti, děti neprůbojné, označované v předškolních a školních zařízeních jako problematické. Budeme pracovat s poruchami a potížemi, které tyto děti a jejich rodiče provázejí, včetně potíží typu bolesti břicha, hlavy, zvracení před odchodem do školky, školy, nemluvnost, málomluvnost, koktání, tiky, poruchy spánku, pomočování a zmenšování psychických obtíží typu uzavřenost, přecitlivělost, nervozita, neposlušnost, zatvrzelost, agrese, strachy a úzkosti.

Cílem je setkávání lidí, kteří se chtějí zabývat společným tématem, dozvědět se něco nového, vylepšit svou komunikaci s dítětem a zmenšení jeho potíží. Výměna informací s ostatními rodiči.

Formy:

 8 setkání/ 1x týdně /1,5 hod./věk dítěte (3 setkání/3 soboty/4 hod./věk dítěte)

Společná práce, zážitky, pohádky, imaginace, sdílení svých zkušeností a zážitků, snižování napětí a ohrožení, posilování zvládání, ochoty spolupracovat.

Co budeme společně vylepšovat?

 • vzájemné porozumění, pochopení
 • práce s psychosomatickými potížemi jako zdroji informací
 • vymýšlení protiúčinků obtíží, vystoupení ze začarovaného kruhu problematických interakcí
 • začleňování do kolektivu, přizpůsobování okolí
 • posilování vzájemných vztahů
 • zvládání problematického chování
 • zvyšování sebevědomí a sebehodnocení

Jak budeme trávit společná setkání?

 • sdílení svých zkušeností a zážitků s ostatními
 • nové společné zážitky, spolupráce dětí a rodičů
 • nové podněty, užitečné aktivity (pohybové, výtvarné, hudební)

Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění.

Kontaktujte nás o bližší informace.

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti