Rodina

Rodina – přímá práce s klienty:

 • s dětmi
 • rodiči a dětmi
 • rodinami
 • s pěstounskými rodinami
 • skupinami rodičů a dětí s hyperaktivními nebo úzkostnými projevy a důsledky těchto potíží 

(semináře)

Formy:

 • psychologické poradenství
 • psychoterapie
 • edukace sociálních školních dovedností
 • semináře

S čím nejčastěji rodiče a dětí přicházejí:

 • psychosomatické obtíže – bolesti hlavy, břicha, zvracení, pomočování, zadržování stolice, vyrážky, ekzémy
 • koktání, mutismus
 • zlobí, lže, podvádí, odmlouvá, vzdoruje, je agresivní, vulgární
 • je smutný, náladový, podrážděný, úzkostný, bojácný, plačtivý
 • sebepoškozuje se (řezání, škrábání)
 • nespavost, noční děsy
 • fobie, panické stavy
 • ADHD, hyperaktivita

Specifické nástroje, které systemika používá při práci s dětmi a rodinou:

 • zahrnutí všech, kterých se problém týká (všech, kteří jsou součástí systému)
 • historizace – sbíráme silné motivy vlastních životů všech, hledání směru šancí pro rodinu - Co nemám a chci mít skrze rodinu
 • respekt, bezpečí, důvěra
 • sledování napětí – společné a individuální motivy
 • doprovázení odlišnými motivy životů členů rodiny
 • rozhovor umožňuje sledovat rozdíly v popisu životních příběhů a vytvoření nových významů
 • stranění všem stranám
 • smlouva o nemluvení (o kterých tématech se nemluví, kdo o čem nemluví)
 • hodnoty – vzájemné poznání „za co, kdo kope?“
 • nemoc a rodinná situace – co dělá se vztahy
 • respektování potřeb všech, opomíjené hodnoty, co ti druzí nevidí
 • pohádky, pohádkové postavy, imaginace, hra na tajemství
 • hledání rodinných zdrojů, silných stránek
 • pomáhá klientům přiblížit přemýšlení, dovednosti, opatření, řešení, strategie, které každodenně používají k překonávání potíží, problémů, symptomů
 • držet se toho, co funguje
 • hledání výjimek
 • re – konstruování nových perspektiv


Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti