Mgr. Jan HesounVzdělání

1998 – 2003 Psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP „Umění terapie“
1992 - 2000 Psychologie jednooborová, FFUK Praha

Další vzdělání

2015 „Umění narativních rozhovorů“, Jill Freedman, EFTC, Chicago
2015 „V čem je narativní přístup jiný?“, Chana Rachel Frumin, JNTI, Jerusalem
2014 „Práce s lidmi trpícími duševními obtížemi v zařízeních péče o duševní zdraví“, Marilyn O´Neil, Sydney
2014 Sympozium Horizonty, Narativ, Brno
2014 „Když rozvedení rodiče bojují“, Justine van Lawick, Nizozemí
2014 Koučink a supervize vedoucích pracovníků ve firmách, E. Alder-Würrer, Vídeň
2013 Supervize a koučování v na řešení orientovaném stylu, Peter Sundman, Finsko
2013 „Zotavení identit a vztahů uvízlých v trápení“, Lucia Gattone, San Francisco
2012 Užitečná praxe s dětmi a mladistvými, Jim Wilson, Londýn
2012 Narrative Coaching Workshop, David Drake, Vídeň
2012 Narativní akademie, Chana Rachel Frumin, Gid´on Friedman, JNTI, Jerusalem
2011 Mezinárodní konference ISZ „Systémy předpokladů a systemická praxe“
2010 "Intenzivní narativní tréning", Jill Freedman, Gene Combs, EFTC Chicago
2010 Současný stav systemické terapie", Kurt Ludewig, ISS Hamburg
2009 „Umění dotazování v narativní terapii“, Jill Freedman, EFTC Chicago
2008 – 2010 "Kolokvium o týmové supervizi", cyklus, ČIS, Remedium
2008 "Tvořivé intervence v práci s dětmi a dospělými", Manfred Vogt-Hillmann, NIK Bremen

Terapeutická praxe

2008 – dosud Soukromá praxe, Klinika Praha – Děčín
2004 – 2008 Psychoterapeutické centrum Gaudia (klinická garance), Gaudia proti rakovině, o.s.
2001 – 2004 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET (klinická garance), ESET-HELP, o.s.Lektorská praxe

2001 – dosud  vedení výcviků a kursů v systemickém a narativním přístupu k praxi s lidmi (Umění terapie (akreditace ČPS), Cestou systemických terapií (akreditace ČPS do 2014, 800 hodin), Cestou příběhu (100 hodin), Systemická práce s párem a rodinou (akreditace MPSV, 200 hodin), Narativní akademie, Systemikem snadno a rychle?)                                      ISZ Praha, ISZ Košice, ISZ-MC

2006, 2007, 2015 Cyklus seminářů  Asociace sester
2014 přednáška v rámci předmětu „Odborná praxe a supervize III“, FSS MU, Brno
2011  Výcvik Systemická supervize   I-KOS, o.s.
2010 prezentace v rámci Mezinárodní konference "Manažment v sociálnej práci a prípadový manažment", IVSP, Bratislava
2006 workshop Mezinárodní letní škola SOL/PEF, Benešov
2005 prezentace, workshop Mezinárodní letní škola SOL/PEF, Venice
2005 prezentace, workshop na 1. mezinárodní konferenci o koučování na Slovensku "Osobný rast - zdroj bohatstvia firiem"
2005, 2011  Cyklus seminářů  Dílny tvořivosti, o.s.
2004 prezentace, workshop na konferenci "Nové myšlení v podnikání a managementu"

Supervizní praxe

2015 – dosud  Proxima sociale, o.p.s., Praha, týmová supervize
2015 – dosud  Domov pro seniory, Břevnice, týmová supervize
2015 – dosud  Theia, krizové centrum, o.p.s., České Budějovice, týmová supervize
2013 – 2014 Dílny tvořivosti, Praha, týmová supervize
2013 – 2014 Rozum a cit, Říčany, supervize vedení
2012 – dosud Do světa, o.s., týmová supervize
2011 – 2013 Gaudia, o.s., případová supervize
2011 – dosud Soukromá ZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., Praha, týmová supervize
2011 – dosud CPPT, o.p.s., Plzeň, supervize vedení
2010 Rozum a cit, o.s. (odlehčovací péče) Říčany, týmová supervize
2009 – 2012 Penzion pro seniory Horizont Praha, individuální supervize
2008 – 2012 Prostor, o.s. Kolín, supervize vedení
2008 – 2013 Proutek, o.s.  (Chráněné bydlení Jindřichův Hradec), týmová supervize
2008 – 2010 Městská charita České Budějovice (NZDM Jiloro, NZDM V.I.P.), týmová supervize
2008 – dosud Drop-In, o.p.s. Praha, týmová supervize
2007 – 2009 Fokus Praha, o.s., týmová supervize
2007 – 2009 Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, týmová supervize
2007 – 2010 Spondea, o.p.s. (Krizové centrum pro děti a mládež, Intervenční centrum pro oběti domácího násilí) Brno, týmová supervize
2006 – dosud Podané ruce, o.s. Brno, supervize vedení
2006 – 2011 Dílny tvořivosti, o.s. Praha, managerská supervize
2007 Společnost Duha Praha, případová supervize
2006 – 2007 ESET-HELP, o.s,  týmová supervize
2004 – dosud Prevent, o.s., postupně více projektů
(Jihočeský streetwork, Jihočeské substituční centrum, Krizové a kontaktní centrum Prachatice a Strakonice, Centrum následné péče, Drogová poradna, Primární prevence, Společenstvo pro zážitek,) týmová supervize
2004 – dosud ISZ Košice, ISZ-MC, G-I, individuální supervize účastníků terapeutických výcviků

Členství v odborných společnostech

2004 zakládající člen České systemické společnosti
2005 Terapeut Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT
2013 Člen a uznaný psychoterapeut České Asociace pro Psychoterapii

Publikační činnost

Hesoun J.: Narativní psychoterapie, in: Baštecká B. (ed.): Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, Portál, 2009
Odborná redakce překladu knihy Jill Freedman, Gene Combs: Narativní psychoterapie, Portál 2009
Strnad, V., Wolf, F., Hesoun, J.: Wissen und Sehen als das Mögliche, Beiträge zur Externalisierung, in: Vogt, M., Dreesen, H. (eds.): Rituale, Externalisieren und Lösungen. Interventionen in der Kurzzeittherapie, Borgmann, 2008
PSYCHOKLINIKA

Hesoun&Závěrková

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti