Mgr. Markéta Závěrková

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace
1994-1998 JU- Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
Státní zkouška z klinických a preklinických oborů, speciální pedagogiky a sociální práce
Diplomová práce – Dítě jako oběť sexuálního zneužívání
1989-1993 Střední zdravotnická škola, Děčín, obor dětská sestra

1999-2005 Psychoterapeutický systemický výcvik  -Umění pomáhat, Umění terapie,  800hodin., ISZ Praha, akreditovaný ČLS JEP pro zdravotnictví

Publikační činnost:
         O ADHD v dospívání a dospělosti, článek, Školní poradenství v praxi, 2/2019
         O ADHD v dospívání a dospělosti, Pasparta Publishing s.r.o., Praha 2018
         Jak se žije s ADHD, Pasparta publishing, Praha 2016

Kurzy, semináře, konference: 

2019 Konference Dyskorunka, Dyskorunka, Praha, 22.11., aktivní účast
2019 Přednáška pro pedagogy, Ústecký kraj, O SVP a pomůckách, Budině nad Ohří, 31.11., aktivní účast
2019, Seminář, Dilogy ADHD, Praha, 23.10., aktivní účast
2019 Seminář pro PPP a SPC, Hradecký kraj, O ADHD, Litomyšl 19.9., aktivní účast
2019 DNT I., Chana Rachel Frumin, Praha, 2.-4.9.
2019 Přednáška pro pedagogy, O ADHD, Roudnice nad Labem, 27.8., Pasaprta, aktivní účast
2019 Konference ČAP, Praha 12.-14.4.
2018 Konference Dyskorunka, Dyskorunka, Praha, 22.11., aktivní účast
2018 Konference za dveřmi II., Velký vůz Sever, Praha, 19.-20.11., aktivní účast
2018 Chana Rachel Frumin, Praha, 11.10., Konstruktivní naslouchání
2017 Sympozium rodinné terapie, SOFT, Rodinná terapie v neklidné době, Rakvice, 11.-13.5., aktivní účast (Síla předpokladů)
2017 Jak se vyrovnat s aktuálními problémy vzdělávání v MŠ, Pasparta, Praha, 18.5.2017, aktivní účast (ADHD v kontextu předškolního období a docházky do MŠ)
2016 II. mezioborová konference ADHD, Raabe, Praha, 20.10.2016
2016 Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata, Marilyn OŃeil, Liz Todd, ISZ-MC Praha, 24.5.2016
2016 Humanizujícíc praxe: kreativita a pospolitost v práci s dětmi, Jim Wilson, ISZ-MC Praha, 17.2.2016
2016 Základy komplexního psychosomatického přístupu VII., Dobřichovice, 16.1.2016
2015 Trauma – tematický seminář, ISZ-MC Praha, aktivní účast, 21.10.2015
2015 Umění narativních rozhovorů, Jill Freedman, ISZ-MC Praha, 14.-16.9.2015
2015 5. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium,  Brno, 21.-23.5.2015
2015 III. konference o budoucnosti české psychoterapie, ČAP, Praha, 22.4.2015
2015 Co dělá narativní přístup odlišný, Chana Rachel Frumin, ISZ-MC Praha, 11.-13.3.2015
2015 O čem rodina nemluví, Peter Rober, PhD., Narativ, ISZ-MC Praha, 25.2. 2015
2014 ADHD jako osobní a společenská výzva, mezinárodní konference, Národní institut pro děti a rodinu, Praha, 21.-25.11.2014
2014 Práce s lidmi trpícími duševními potížemi – narativní terapie, MarilynO’Neil, ISZ-MC Praha, 7.5. 2014
2014 II.konference o budoucnosti české psychoterapie, ČAP, Praha, 23.4.2014
2014 Finské zkušenostisti s transformací o duševně nemocné, Jaakko Seikkula, Centrum pro rozvoj duševního zdraví a Narativ, Praha
2013 Workshop, Práce s předpoklady, aktivní účast, ISZ-MC Praha
2013 Supervize a koučování v na řešení orientovaném stylu „Ba“, Peter Sundman, ISZ-MC Praha, 25.10.2013
2013 Seminář „Psychosomatika v gynekologii“, OS ČLK Děčín
2013 Seminář „Psychosomatická onemocnění“, OS ČLK Děčín, aktivní účast
2013 I. konference o budoucnosti české psychoterapie, Praha, ČAP, Praha, 4/2013
2012 14. Psychosomatická konference v Liberci, Tělo-duše-vztah  10.-13.10., aktivní účast
2012 3. Konference o ADHD pod Schweizerische Eidgenossenchaft, Praha, 21.6.2012, aktivní účast, Emoce a prožívání u dětí s ADHD
2012 Seminář Jeruzalem Narrative Institute, 2. Setkání Mezinárodní Narativní Akademie, Chana Rachel Frumin, Gidón Mordechaj Friedmen
2011 „Systémy předpokladů a systémy praxe“, III. Mezinárodní systém. konference, SOFT a Česká systemická společnost
2010 „Nové poznatky v léčbě ADHD III.“ Academia medica Pragensia, doc. MUDr. Ivo Paclt, odborný garant
2010 „Současný stav systemické terapie“, Kurt Ludewig, ISZ-MC
2009 „Umění dotazovaní v narativní terapii“ Jill Freedman, ISZ-MC
2005 „Collaborative Postmodern Approach to Therapy“, Harlene Anderson, SOFT

Další schopnosti dosažené během studia či praxe
1999 Obchodní a prodejní dovednosti,  Mercury Iternational, Praha, 16hod.
1997 Psychoanalýza –100hodin, při VŠ
1994 Vyšší zdravotnická škola, Praha 5, obor Porodní asistentka, 1 ročník

Pracovní zkušenosti

Psychoterapie
2014 člen ČAP - Česká asociace pro psychoterapii
Od 2/2010 dosud,  OSVČ, Psychologické poradenství a diagnostika, Horská 3, Děčín 2
        Psychologické poradenství, psychoterapie, supervize – psychoterapeut
        Psychoterapie individuální, párová, párová rodinná, práce se skupinou, supervize jednotlivců, institucí, vzdělávání, lektorská činnost, 15 let psychoterapeutické praxe
Od 3/2009 dosud,  ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2 Asociovaný člen institutu v sekci klinika, psychoterapie, supervize, lektorská činnost, ředitelka týmu sekce klinika, vedení týmu, určování vizí a strategií, kontrola jejich naplňování, výzkum Založení         Klinika Praha-Děčín pro zvyšování praxe studentů a přiblížení dostupnosti terapie klientům
Od 1/2009 do 2/2010 Ambulance psychoterapie. Labská 17, Děčín 1, Psychoterapeut, psychologické poradenství
Od 9/2008 Mateřské centrum Rákosníček, U plovárny, Děčín 1, Individuální a rodinné poradenství, lektorská činnost, vzdělávání, semináře, práce na projektech MPSV – Zdravé rodičovství
2003-2005 psychoterapeutické poradenství pro svěřence, VÚDM Děčín
1999- 2000 VÚDM Děčín, etoped, vedoucí psychologicko-etopedického úseku
1998-  1999 VÚDM, Děčín, sociální pracovnice, vychovatelka, Středisko výchovné péče

Vzdělávání, lektorování, poradenství
2019 Semináře akreditované MPSV pro sociální pracovníky
2019 Webináře pro začátečníky, pokročilé na speciální témata – narativní terapie
2018 Semináře akreditované MPSV pro sociální pracovníky

 


PSYCHOKLINIKA

Hesoun&Závěrková

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

  • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
     
  • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
     
  • Čelíte partnerské krizi
  • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
  • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
     
  • Nemůžete otěhotnět
    Prožili jste trauma
  • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
  • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
  • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
  • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti