Mgr. Markéta Závěrková


Vzdělání a další specializace, rekvalifikace
1994-1998 JU- Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
Státní zkouška z klinických a preklinických oborů, speciální pedagogiky a sociální práce
Diplomová práce – Dítě jako oběť sexuálního zneužívání
1989-1993 Střední zdravotnická škola, Děčín, obor dětská sestra

1999-2005 Psychoterapeutický systemický výcvik  -Umění pomáhat, Umění terapie,  800hodin., ISZ Praha, akreditovaný ČLS JEP pro zdravotnictví

2016 Základy komplexního psychosomatického přístupu VII., Dobřichovice, 16.1.2016
2015 Trauma – tematický seminář, ISZ-MC Praha, aktivní účast, 21.10.2015
2015 Umění narativních rozhovorů, Jill Freedman, ISZ-MC Praha, 14.-16.9.2015
2015 5. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium,  Brno, 21.-23.5.2015
2015 Co dělá narativní přístup odlišný, Chana Rachel Frumin, ISZ-MC Praha, 11.-13.3.2015
2015 O čem rodina nemluví, Peter Rober, PhD., Narativ, ISZ-MC Praha, 25.2. 2015
2014 ADHD jako osobní a společenská výzva, mezinárodní konference, Národní institut pro děti a rodinu, Praha, 21.-25.11.2014
2014 Práce s lidmi trpícími duševními potížemi – narativní terapie, MarilynO’Neil, ISZ-MC Praha
2014 Finské zkušenostisti s transformací o duševně nemocné, Jaakko Seikkula, Centrum pro rozvoj duševního zdraví a Narativ, Praha
2013 Workshop, Práce s předpoklady, aktivní účast, ISZ-MC Praha
2013 Supervize a koučování v na řešení orientovaném stylu „Ba“, Peter Sundman, ISZ-MC Praha
2013 Seminář „Psychosomatika v gynekologii“, OS ČLK Děčín
2013 Seminář „Psychosomatická onemocnění“, OS ČLK Děčín, aktivní účast
2012 14. Psychosomatická konference v Liberci, Tělo-duše-vztah, 10.-13.10., aktivní účast
2012 3. Konference o ADHD pod Schweizerische Eidgenossenchaft, Praha, 21.6. 2012, aktivní účast, Emoce a prožívání u dětí s ADHD
2012 Seminář Jeruzalem Narrative Institute, 2. Setkání Mezinárodní Narativní Akademie, Chana Rachel Frumin, Gidón Mordechaj Friedmen
2011 „Systémy předpokladů a systémy praxe“, III. Mezinárodní systém. konference, SOFT a Česká systemická společnost
2010 „Nové poznatky v léčbě ADHD III.“ Academia medica Pragensia, doc. MUDr. Ivo Paclt, odborný garant
2010 „Současný stav systemické terapie“, Kurt Ludewig, ISZ-MC
2009 „Umění dotazovaní v narativní terapii“ Jill Freedman, ISZ-MC
2005 „Collaborative Postmodern Approach to Therapy“, Harlene Anderson, SOFT

Další schopnosti dosažené během studia či praxe
1999 Obchodní a prodejní dovednosti,  Mercury Iternational, Praha, 16hod.
1997 Psychoanalýza –100hodin, při VŠ
1994 Vyšší zdravotnická škola, Praha 5, obor Porodní asistentka, 1 ročník

Pracovní zkušenosti
Psychoterapie
2014 člen ČAP –Česká asociace pro psychoterapii
Od 2/2010 dosud,  OSVČ, Psychologické poradenství a diagnostika, Horská 3, Děčín 2
Psychologické poradenství, psychoterapie, supervize – psychoterapeut
Psychoterapie individuální, párová, párová rodinná, práce se skupinou, supervize jednotlivců, institucí, vzdělávání, lektorská činnost, 9 let psychoterapeutické praxe
Od 3/2009 dosud,  ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2 Asociovaný člen institutu v sekci klinika, psychoterapie, supervize, lektorská činnost, ředitelka týmu  sekce klinika, vedení týmu, určování vizí a strategií, kontrola jejich naplňování, výzkum
Založení Klinika Praha-Děčín pro zvyšování praxe studentů a přiblížení dostupnosti terapie klientům
Od 1/2009 do 2/2010 Ambulance psychoterapie. Labská 17, Děčín 1, Psychoterapeut, psychologické poradenství

Od 9/2008 Mateřské centrum Rákosníček, U plovárny, Děčín 1, Individuální a rodinné poradenství, lektorská činnost, vzdělávání, semináře, práce na projektech MPSV – Zdravé rodičovství

2003-2005 psychoterapeutické poradenství pro svěřence, VÚDM Děčín
1999- 2000 VÚDM Děčín, etoped, vedoucí psychologicko-etopedického úseku
1998-  1999 VÚDM, Děčín, sociální pracovnice, vychovatelka, Středisko výchovné péče


Vzdělávání, lektorování, poradenství

2015 Semináře pro zdravotní sestry, Krajská zdravotní, Ústí n.L., Děčín, Most
2015 Vzdělávání pěstounů, při MC Rákosníček Děčín
2014 Semináře pro zdravotní setry, Krajská zdravotní Ústí nad Labem, Děčín
2014 Semináře pro zdravotní setry, Krajská zdravotní Ústí nad Labem, Děčín
2014 Vzdělávání pěstounů, vedení pěstounské skupiny v rámci sdružení Popsi, Děčín
2013 Vzdělávání pěstounů v rámci projektů spojených s aktivitami sdužení Popsi, Děčíni
2013, 2014 Spolupráce s ČLK Děčín, semináře pro lékaře, psychosomatika, psychoterapie
2012,2013, 2014, 2015 Lektor kurzu Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik, Fokus, Praha
Od 2011,2012 Lektor psychoterapeutického výcviku ISZ-MC,  – Cestou systemických terapií, Párová a rodinná terapie, pod supervizí  PhDr. V. Strnada
2010,2011, 2012, 2013, 2014 Projekt  - Zdravé rodičovství,  MC Rákosníček Děčín, dotován MPSV, vzdělávací kurzy, rodinná poradna, otevřené semináře – psychoterapeutka, lektorka kurzů a seminářů
2011,2012 Lektor akreditovaných kurzů MPSV, KVS info Děčín,  Komunikace s uživateli sociálních služeb, Komunikace na pracovišti, Supervize jako pomocník v přímé péči
 2009-2012 aktivní účast na celostátních konferencích celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách, KVS info, 19 prezentací

Supervizní činnost

2011, 2012 Domov pro seniory Kadaň, supervize týmu zdravotních sester a ošetřovatelek, supervize vedení
2011,2012 ÚSP Krásná Lípa, Domov pro seniory Krásná Lípa, supervize pracovníků v přímé péči
2011 Onkologické centrum, Praha 4, supervize týmu lékařů, supervize týmu sester
2010, 2011, 2012 Domov pro seniory Šluknov, supervize týmu – zdravotní sestry, ošetřovatelky, další pracovníci v přímé péči, supervize vedení
2010 Centrum bolesti, FN Bulovka, Praha 8, supervize týmu – zdravotní setry, vedení - lékaři


Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti