Sezení Hodinová sazba
individuální 1200 Kč
párová terapie 1500 Kč
rodinná terapie 1500 Kč

Aktualizováno 01/2023