Vítejte na stránkách psychoklinika.cz

Nabízím psychologické a psychoterapeutické služby s využitím narativního a systemického přístupu

Psychoterapie pomáhá odstraňovat trápení a řešit problémy, najít řešení v nepříznivých či krizových životních situacích, lépe poznat sám sebe a využít svých schopností, neopakovat chyby, doplňuje psychiatrickou či jinou léčbu.

Formy spolupráce:

 • individuální: dospělý, dítě
 • párová
 • rodinná
 • s reflektujícím týmem

Metody spolupráce:

 • psychoterapie
 • práce s rodinou
 • semináře
 • práce s pracovníky v pomáhajících a vzdělávacích institucích, ve firmách
 • supervize

Kvalitu poskytovaných služeb zajišťuji odborným vzděláním, týmovými poradami, supervizí a dalším kontinuálním vzděláváním. (životopis)
Řídím se zásadami profesní etiky i souvisejícími právními předpisy (nakládání s důvěrnými informacemi).

 


PSYCHOKLINIKA

Hesoun&Závěrková

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

 • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
   
 • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
   
 • Čelíte partnerské krizi
 • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
 • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
   
 • Nemůžete otěhotnět
  Prožili jste trauma
 • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
 • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
 • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
 • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti