Vítejte na stránkách psychoklinika.cz

Nabízím psychologické a psychoterapeutické služby s využitím narativního a systemického přístupu

Psychoterapie pomáhá odstraňovat trápení a řešit problémy, najít řešení v nepříznivých či krizových životních situacích, lépe poznat sám sebe a využít svých schopností, neopakovat chyby, doplňuje psychiatrickou či jinou léčbu.

Formy spolupráce:

  • individuální: dospělý, dítě
  • párová
  • rodinná
  • s reflektujícím týmem

Metody spolupráce:

  • psychoterapie
  • práce s rodinou
  • semináře
  • práce s pracovníky v pomáhajících a vzdělávacích institucích, ve firmách
  • supervize

Kvalitu poskytovaných služeb zajišťuji odborným vzděláním, týmovými poradami, supervizí a dalším kontinuálním vzděláváním. (životopis)
Řídím se zásadami profesní etiky i souvisejícími právními předpisy (nakládání s důvěrnými informacemi).

 


PSYCHOKLINIKA

Hesoun&Závěrková

Z jakých důvodů nás můžete kontaktovat?

  • Nevíte, jak dál, potřebujete změnu
     
  • Nacházíte se v obtížné, nepříznivé či krizové situaci
     
  • Čelíte partnerské krizi
  • Máte strach, stavy úzkosti, paniky, smutku, deprese
  • Chcete lépe zvládat pocity vzteku a agresivní projevy
     
  • Nemůžete otěhotnět
    Prožili jste trauma
  • Máte psychosomatické obtíže, chronické onemocnění
  • Hledáte vhodné doplnění psychiatrické či jiné léčby
  • Obtěžují vás nepříjemné myšlenky, máte poruchy vnímání, vědomí
  • Čelíte potížím a důsledkům poruchy ADHD i v adolescenci a dospělosti